הצבעה לראש הרשות

תאריך: 25/10/2018

​كيفية التصويت لرئاسة المجلس