פתקי הצבעה לבחירות 2019

תאריך: 25/10/2018

أوراق التصويت للقوائم المرشحة لللأنتخابات​