הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מעבר תמונות לפי מספור

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני - פירוט טקסטואלי מתחת לתמונה

להלן תיאור מילולי של תרשים המבנה הארגוני:

יו"ר המועצה

 • יועץ משפטי / יועצים
 • מח' רווחה
  • פקידת סעד
  • משפחתונים ומועדוניות
 • מזכיר
  • מנהל כ"א
  • שכר ונוכחות
  • רכז אוכלוסין
  • אחראי דואר
 • מח' חינוך
  • מזכירות בתי ספר
  • שרתים
  • סייעות ועוזרות גננות
  • קב"ס
 • מח' הנדסה
  • מים וביוב (מיתב)
  • פקח / קצין בטיחות
 • גזבר
  • מח' גביה
   • קבלת קהל
   • רכז הנחות
   • קופאי
   • פקח / קצין בטיחות
  • מנהל חשבונות
 • קב"ט
  • מל"ח ופס"ח
 • מח' תברואה
  • רשוי עסקים
  • ניקיון מוסדות ציבור
  • פינוי אשפה
 • מח' ספורט ותרבות
  • יחידת נוער
  • עיר ללא אלימות
 • מבקר פנים

מבנה ארגוני