הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט

מעבר תמונות לפי מספור

מחלקות המועצה أقسام المجلس المحلي

לרשותכם טלפונים של עובדי המועצה ומוסדותיה:​

שםתפקידטלפוןפקס נייד  
מחמוד ריאןמזכיר המועצה073-246110003-9382018050-8922021
פייסל ריאן  גזבר המועצה073-2461100
03-9026259050-8922031
חאלד עאסי מנהל מחלקת חינוך073-2461100
03-9382018050-8922022
חאתם עאסימהנדס המועצה073-2461100
03-9382018050-8922023
לובנה עאסימזכירה ורכזת שכר073-2461100
03-9382018050-8922024
ניזאר עאסימנהל מחלקת תברואה073-2461100
03-9382018050-8922026
אנואר ריאןמנהל מחלקת ספורט073-2461100
03-9382018054-9482616
אסעד אלעוברהמנהל עיר ללא אלימות073-2461100
03-9382018050-4242128
סאמר ריאן מנהל ביטחון וחירום073-2461100
03-9036846050-8922036
סלאמה זחאלקהמבקר המועצה073-2461100
03-9382018054-5893523
מאמון עאסי   מנהל הכנסות       073-2461100
03-9382018050-8922033
אדם ריאןמנהל מחלקת קידום נוער073-2461100
03-9382018050-9945003
גאדה דראושהמנהלת גביה073-246111903-9382018
אפנאן ריאןמנהלת לשכת הרווחה03-9021893073-2461145
בית ספר יסודי
עמראן אבו ח'יטבית ספר יסודי03-902274103-9032983
ח'תאם סמארהמזכירה בית ספר 03-902274103-9032983
נוהא ריאןמזכירה בית ספר 03-902274103-9032983
מוחמד ריאןאב בית ואחזקה03-902274103-9032983054-7897837 
בית ספר מקיף
יוסף עאסימנהל בית הספר03-903283903-9037506
סוזאן עאסימזכיר בית הספר03-903283903-9037506
ראיד ריאןאב בית ואחזקה03-903283903-9037506050-9666692

מוסדות ציבוריים:

שםתפקידטלפוןפקס 
נעמאת עאסימנהלת מתנ"ס כפר ברא03-938087503-9013523
מועדון פיס לקשיש        03-9031037
כמאל גזאווימנכ"ל איגוד המשולש לאיכות הסביבה03-902247303-9022093
טיפת חלב03-902127103-6097735
דואר   03-9383508
ספריה(פדוא עאסי מנהלת)03-9036846
ועדת הבניה קסם03-9370492/24103-9370242


מחלקות המועצה أقسام المجلس المحلي